Logistar doo Beograd 2014 - prezentacija

Usluge carinskog posredovanja

Looking for "usluge carinskog posredovanja"?


Watch video => usluge carinskog posredovanja

What can you find on YouTube:

Logistar doo Beograd 2014 - prezentacija

Articles => usluge carinskog posredovanja

What articles can you find on Google about usluge carinskog posredovanja:

Od 1990 godine poslujemo u domeni međunarodnog otpremništva i organizaciji domaćeg i međunarodnog transporta. Nudimo slijedeće:

Naš primarni zadatak je da korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima pružimo brzu i kvalitetnu uslugu od trenutka kada pošiljka prispije na carinski terminal, do isporuke pošiljke na adresu primatelja.

Višegodišnje iskustvo i poznavanje zakonskih propisa omogućuje brzu i kvalitetnu uslugu carinskog posredovanja za pravne i fizičke osobe, odnosno pripremu dokumentacije za uvoz izvoz ili provoz robe.

Osim stručnog obavljanja poslova,poslovne jedinice daju besplatnu savjetodavnu pomoć za korisnike naših usluga, koja bi Vam mogla koristiti prilikom donošenje poslovih odluka.

Na svako Vaše pitanje u svezi s carinskim posredovanjem i organizacijom transporta sa zadovoljstvom ćemo Vam odgovoriti.

Stalnim usavršavanjem i informatizacijom tvrtke, te ulaganjem u kadrove i opremu tvrtka Hermes .o.o. u mogućnosti je sa zadovoljstvom odgovoriti na sve Vaše zahtjeve.

Source: http://www.transportsped.co.rs/onama.jsp
Istorijat

”TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD je renomirano srpsko špeditersko preduzeće koje se 45 godina bavi pružanjem usluga spoljno-trgovinskog posredovanja, špeditersko-carinskih usluga, organizacijom transporta roba u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju (kamionima za pune terete, dotovare i zbirne pošiljke, železnicom, brodom – kontejnerski transport, avionom), pružanjem usluga skladištenja u svom javnom carinskom skladištu, kao i distribucijom pošiljki u lokalu.

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. pruža usluge skladištenja i čuvanja lekova u svom magacinu registrovanom za promet lekovima, a u skladu sa poslovnim potrebama preduzeća za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima MERCK D.O.O.

Naš iskusni i kreativni menadžerski tim, uz podršku visoko profesionalnog osoblja, pružiće vam najkvalitetniju i kompletnu uslugu.

Kadrovi

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD čine profesionalci sa bogatim iskustvom na poslovima međunarodne špedicije, carinskog posredovanja, transporta i carinjenja roba. Naše preduzeće ima 120 zaposlenih, od čega više od polovine čini kadar sa visokom stručnom spremom.

I pored toga, u preduzeću se redovno organizuju škole za stručno i specijalističko obrazovanje iz oblasti poslovnog planiranja, poslovne komunikacije, prodaje i pregovaranja, škole računara i škole stranih jezika, koje drže  naši najistaknutiji instituti i eminentni predavači.

Svi zaposleni na poslovima carinskog posredovanja i carinjenja roba poseduju Sertifikat o završenom kursu Uprave carina za carinskog agenta, a to je tim od 45 carinskih zastupnika.

Rukovodstvo

Menadžerski tim visoko obrazovanih i dobro motivisanih vizionara i eksperata čine:

Razvoj, ostvareni rezultati, kvalitet unapređenja i reference su biografija ovog tima.

Članstvo u međunarodnim asocijacijama    

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD  je od svog osnivanja direktni član međunarodnih organizacija FIATA (Međunarodna federacija špediterskih asocijacija) i IATA (Međunarodna asocijacija avio cargo prevoznika), i u tom smislu smo u poziciji da izdajemo njihova dokumenta (FRC, FCT, FWR, FBL, B/L, AWB) i ugovaramo prevoze roba sa svih svetskih meridijana po povoljnijim uslovima.

Sertifikati i priznanja   

Godine 1999. godine “TRANSPORTŠPED” d.o.o. je dobio Sertifikat o uvedenom sistemu kvaliteta ISO 9002 za delatnost u međunarodnoj špediciji. Februara 2015. godine je po peti put uspešno resertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 za delatnost - međunarodna i unutrašnja špedicija i skladištenje.

Januara 2010. godine “TRANSPORTSPED“ d.o.o. je sertifikovan po HACCP principima za upravljanje zdravstvenom bezbednošću dobara za ljudsku ishranu.

2015. godine „TRANSPORTŠPED” je uspostavio i implementirao Integrisani menadžment sistem. Politika kvaliteta, Zaštite životne sredine i Zaštite zdravlja i bezbednosti na radu preduzeca „TRANSPORTŠPED“ zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog menadžment sistema i povecanja efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeca.

Najbolji pokazatelji kvaliteta, efikasnosti i pouzdanosti u pružanju usluga iz domena unutrašnje i međunarodne špedicije, kao i oblasti društveno odgovornog poslovanja, su veliki broj javnih priznanja, povelja, zahvalnica i plaketa, među kojima su najznačajnija:

Source: http://www.hermes.com.hr/spedicija/

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed